ПК Мөлдір Тау Бұлағы 

Шымкент

Сферы деятельности

Продукты питания

ПК Мөлдір Тау Бұлағы 

производство воды