Ноготок (Горбачева Е.А.) 

Ноготок (Горбачева Е.А.)